s.r.o., geodetická kancelář

 

   Domů

   O nás

   Kontakty   

   Služby

   Reference

   Ceník              

   Odkazy 


 Kancelář:

 BNGEO s.r.o.

 Tyršova 1902,

 256 01 Benešov

 (budova Katastrálního úřadu,   

 1. patro vlevo)

 e-mail: bngeo@bngeo.cz

 tel.:+420 317 727 986                

 

 © 2010 MJ   

 

 Návštěvy:                                                   

 

 

Zajišťujeme veškeré zeměměřické služby a související právní servis

  • Geometrické plány pro rozdělení a převody pozemků, pro zápis staveb a věcných břemen do katastru nemovitostí

  • Geometrické plány na upřesnění vlastnické hranice

  • Vytyčování vlastnických hranic v terénu

  • Vyhotovení návrhu parcelace

  • Vyhotovení výškopisných a polohopisných podkladů pro projekt

  • Vytyčování staveb (domy, kanalizace, plyn...)

  • Zaměření skutečného provedení stavby

  • Zajištění právního servisu – sepsání kupních a jiných smluv

     Používáme nejmodernější měřicí techniku firmy Trimble včetně aparatury GPS se zpracovatelským softwarem firmy GEUS umožňujícím zpracování na vysoké grafické úrovni.